UK EN

У Концепції розвитку системи громадського здоров’я України громадське здоров’я визначається як комплекс інструментів, процедур та заходів, що реалізуються державними та недержавними інституціями для зміцнення здоров’я населення, попередження захворювань, збільшення тривалості активного та працездатного віку і заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднання зусиль усього суспільства. Концепція визначає засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров’я з метою формування та реалізації ефективної державної політики для збереження та зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднання зусиль усього суспільства.

Система громадського здоров’я, як основа профілактичної медицини, повинна передбачати основні заходи у сфері охорони здоров’я та бути спрямованою на збереження здоров’я населення і зменшення обсягу витрат на медичне обслуговування адже здоров'я людини не можна розглядати як щось незалежне, автономне. Воно залежить від багатьох факторів: кліматичних умов, стану навколишнього середовища, забезпечення продуктами харчування та їх цінності, соціально-економічних умов, стану надання медичних послуг, поведінкових факторів, життєвих звичок тощо, а отже, є результатом впливу природних, антропогенних та соціальних факторів.

Атлас громадського здоров’я – це точно визначені, стандартизовані, кількісно визначені показники стану здоров'я населення, доступу до медичної допомоги або використання медичної допомоги тощо. Усі показники в Атласі мають точне визначення того, що вимірюється, а також посилання на джерело даних для кожного. Як на рівні національному так і регіональному використовуються стандартизовані показники, які дозволяють проводити значущі порівняння в часі та між підгрупами населення, а також адміністративно-територіальними одиницями України. Індикатори часто організовані за доменами. Домени – це організаційні конструкції або категорії, за якими показники можна групувати. У багатьох випадках це підкатегорії здоров'я, такі як смертність, хронічні захворювання, інфекційні захворювання або репродуктивне здоров'я тощо. Вони також можуть класифікуватися ширше, наприклад, на категорії здоров’я, економічного статусу,
рівня освіти, психічного здоров'я, соціально-демографічного стану тощо.Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності для користувачів, які пов'язані з налаштуванням веб-ресурсу та процесом оновлення даних.