UK EN

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПУБЛІКАЦІЙ у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Аналіз заходів щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІД у пенітенціарній системі України. Підсумковий звіт за результатами комплексного дослідження

Звіт представляє результати вперше здійсненого комплексного дослідження, метою якого було визначення потреб пенітенціарної системи щодо впровадження ефективних підходів до запобігання поширенню ВІЛ інфекції у пенітенціарних установах.
За результатами дослідження сформульовано найбільш актуальні виклики, що потребують вирішення з метою покращення епідемічної ситуації в пенітенціарних установах, розробки чіткої і різнобічної стратегії протидії ВІЛ/СНІД та впровадження міжнародного досвіду профілактичних програм в контексті українських реалій, серед яких рекомендації щодо змін нормативно-правового поля, оптимізації бюджетів, розширення спектру послуг щодо ВІЛ та охоплення ними ув’язнених (особливо в установах, де не працюють неурядові організації), реформування програм профілактики та лікування СІН, посилення кадрового забезпечення, поглиблення співпраці з установами та організаціями як державного, так і громадського сектору, а також вивчення та впровадження кращого досвіду та міжнародних рекомендацій щодо здоров’я ув’язнених.
Автор: БАЛАКІРЄВА О., САЛАБАЙ Н., КРИВОРУК А., СУДАКОВА А., ПОЛЯКОВ Є.: Тип видання: Звіт Рубрика: Профілактика ВІЛ, Моніторинг та оцінка, національна звітність, Лікування ЛЖВС, Ґендерні питання, Зменшення стигми і дискримінації, Ризикована поведінка, Консультування та тестування, Фінанси та планування, Кадри, Політика і практика, координація, Коінфекція ВІЛ/ТБ