UK EN

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПУБЛІКАЦІЙ у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Аналіз існуючих моделей координації надавачів соціально-медичних послуг в Одеській області. Аналітичний звіт за результатами проведення якісного дослідження

У звіті висвітлено основні результати та рекомендації дослідження:
1. Аналіз існуючих моделей координації надавачів соціально-медичних послуг в Одеській області: характеристика опитаних, наявна інфраструктура та координація між державними і недержавними організаціями, політика регіону щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІД, стан надання послуг окремим групам населення, переадресація та координація діяльності між надавачами соціально-медичних послуг в області, наявні перешкоди на шляху отримання послуг, бажана модель надання послуг, пов’язаних з профілактикою /лікуванням /доглядом і підтримкою, рекомендації респондентів щодо покращення існуючої моделі координації у наданні послуг, пов’язаних з профілактикою /лікуванням /доглядом і підтримкою у сфері ВІЛ.
2. Аналіз існуючих моделей координації надавачів соціально-медичних послуг в пенітенціарній системі Одеської області: характеристика опитаних, практика надання та отримання послуг особами, які знаходяться у закладах пенітенціарної системи, їх потреби в додаткових послугах, практика отримання послуг засудженими в галузі консультування та тестування на ВІЛ, джерела отримання інформації з профілактикою /лікуванням/ доглядом і підтримкою, заходи щодо покращення ситуації з надання послуг засудженим; співробітництво, пере адресація, координація діяльності з іншими закладами; заходи, які варто вжити для покращення координації, співробітництва, переадресації.
Автор: ГРИБОВА О., МЕЩЕРІНА О., ГЕРМАН О., НІКОЛКО М.: Тип видання: Звіт Рубрика: Профілактика ВІЛ, Лікування ЛЖВС, Психологія та соціальна робота, Консультування та тестування, Політика і практика, координація, Коінфекція ВІЛ/ТБ, Догляд та підтримка для ЛЖВС