UK EN

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПУБЛІКАЦІЙ у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Аналiз розвитку системи переадресацiї ЧСЧ в Донецькiй областi

В публiкацiї представлено iнформацiю стосовно результатiв операцiйного дослiдження "Робота ПРҐ-Донбас як фактор покращення системи переадресацiї клiєнтiв ЧСЧ-сервiсу в Донецькiй областi", проведеного на замовлення USAID|Проекту розвитку ВIЛ/СНIД-сервiсу в Українi протягом 2011–2012 рр. Дiяльнiсть ПРҐ-Донбас посприяла налагодженню як формальної, так i неформальної системи переадресацiї у ЧСЧ-сервiсi та ЛҐБТ-русi в Донецькiй областi. Це, в свою чергу, мало наслiдком урiзноманiтнення перелiку соцiальних послуг, пропонованих ЧСЧ/ЛҐБТ-клiєнтам.
Спiльна праця в ПРҐ-Донбас представникiв рiзних органiзацiй дозволила об’єднати наявнi в областi ресурси задля пiдвищення органiзацiйної спроможностi iнiцiативних ґруп та створених на їхнiй основi нових ЛҐБТ-органiзацiй.
Дiяльнiсть ПРҐ-Донбас полiпшила взаємодiю мiж недержавними органiзацiями та державними медичними ВIЛ-сервiсними установами. Отриманий досвiд може бути поширений на iншi областi України, зокрема в аспектi нормалiзацiї взаємин мiж органiзацiями-конкурентками, територiальної та тематичної диверсифiкацiї соцiальних послуг, мобiлiзацiї мiсцевої активiстської спiльноти тощо.
Автор: КАСЯНЧУК М., ГЕРМАН О., ЛЄЩИНСЬКИЙ Є.: Тип видання: Звіт Рубрика: Політика і практика, координація