UK EN

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПУБЛІКАЦІЙ у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Final Monitoring and Evaluation Report on Opioid Substitution Treatment in Ukraine. Outcomes from 3 phases of research

Дослідження з моніторингу та оцінки програм ЗПТ в Україні мало на меті вивчення можливостей впровадження й ефективності замісної терапії бупренорфіном та метадоном для залежних від опіатів.
Метою моніторингу впровадження програми ЗПТ є отримання стандартизованих, надійних та обґрунтованих даних щодо елементів, які є важливими для визначення того, чи дійсно проект впроваджується у правильному напрямку згідно з планами.
Детальними завданнями моніторингу є:
• надання інформації щодо залучення пацієнтів;
• надання стандартизованої інформації щодо залучення персоналу, а також його плинності, ставлення та рівня задоволеності;
• надання інформації щодо проблем, пов’язаних з впровадженням проекту, та неочікуваних подій, які стосуються пацієнтів та персоналу;
• зворотний зв'язок щодо ходу і здійснення проекту партнерами програми.
Загальною метою оцінки результату впровадження програми ЗПТ є отримання стандартизованих та надійних даних щодо показників, які описують роботу проектів та їхні результати на індивідуальному та програмному рівнях.
Автор: MICHAEL SCHAUB, PHD, AMBROS UCHTENHAGEN, PROF. MD PHD: Тип видання: Звіт Рубрика: Профілактика ВІЛ, Моніторинг та оцінка, національна звітність, Лікування ЛЖВС, Ґендерні питання, Зменшення стигми і дискримінації, Ризикована поведінка, Фінанси та планування, Кадри, Політика і практика, координація, Коінфекція ВІЛ/ТБ, Догляд та підтримка для ЛЖВС