UK EN

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПУБЛІКАЦІЙ у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Evaluating an Impact from Group Forms of Work under Projects on HIV Prevention among MSM”. Operational Survey. Brief Results

Результати дослідження дали змогу зробити наступні висновки: 
- Форми групової роботи, які впроваджуються різними НУО, є досить різноманітними. При цьому досить часто за різними назвами приховується по суті одна і та ж форма роботи і навпаки, різні за змістом заходи називаються однаково. Загалом кожна НУО має певну специфіку організації групової роботи, що пояснюється особливостями цільової аудиторії даної організації, особистісними характеристиками співробітників, наявними ресурсами. - Заходи дозвілля подобаються ЧСЧ дещо більше, ніж психологічні та інформаційно-просвітницькі. 
- Абсолютна більшість респондентів позитивно оцінили наслідки відвідування НУО, зазначаючи покращення їхнього психологічного і соціального самопочуття. Щоправда, в деяких випадках наслідки відвідування клієнтами НУО виявляються не лише позитивними. - Загалом як клієнти, так і експерти недостатньо чітко розрізняють наслідки групової та індивідуальної роботи, не кажучи вже про окремі типи групових заходів. 
- Для оцінки дієвості та результативності групових заходів проводилося порівняння показників знань стосовно ВІЛ/СНІД, сформованості настанов на безпечну поведінку, а також безпосередньо поширеності ризикованих поведінкових практик серед представників основної та контрольної групи. 
Результати проведеного аналізу засвідчили наступне. По-перше, рівень знань респондентів і сформованості настанов на безпечну сексуальну поведінку досить високий. 
По-друге, між ОГ та КГ в цілому не було виявлено значних розбіжностей за жодним із показників результативності. 
Ключовим чинником, що визначає економічну ефективність групових заходів, є кількість охоплених ними клієнтів, які дотримуються безпечної поведінки. Розуміючи ефективність як додаткову витратність на попередження випадків інфікування ВІЛ серед клієнтів, її кількісні показники коливаються від $2,33 до $21,56 на одного клієнта з безпечною поведінкою за один квартал.
Автор: M. VARBAN, N. BIELONOSOVA, I. DEMCHENKO, M. KOSTYUCHOK, M. DEBELIUK, Y. VARBAN, V. KISELYOV: Тип видання: Звіт Рубрика: Профілактика ВІЛ, Ризикована поведінка, Консультування та тестування, Фінанси та планування, Політика і практика, координація