UK EN

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПУБЛІКАЦІЙ у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Ukraine Harmonized AIDS Response Progress Report (Reporting period: January 2010 – December 2011)

У рамках оцінки прогресу в досягненні Цілей тисячоліття, що спрямовані на подолання епідемії ВІЛ-інфекції до 2015 р., Україна у 2012 р. подає до секретаріату ЮНЕЙДС гармонізований Національний звіт за 2010–2011 роки, що включає три міжнародні звіти: Звіт з виконання рішень «Політичної декларації з ВІЛ/СНІД: активізація наших зусиль з викорінення ВІЛ/СНІД» 2011 р., Звіт з виконання рішень «Дублінської декларації про партнерство у боротьбі з ВІЛ/СНІДом в Європі та Центральній Азії 2004 р.» та Спільний інструмент звітності ВООЗ, ЮНІСЕФ і ЮНЕЙДС «На шляху до загального доступу: нарощування масштабів пріоритетних заходів з ВІЛ/СНІД в секторі охорони здоров’я» (далі – Національний звіт 2012 р.).
Національний звіт 2012 р. представляє найбільш повний та вичерпний огляд розвитку відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні, що складається з 45 показників (із 56 показників, рекомендованих для усіх країн-членів ООН).За 11 показниками Україна не надає даних у Національному звіті 2012 р, оскільки 6 показників не є релевантними для України, для 5 показників відсутній механізм збору даних.
Автор: I. SHVAB, T. SOSIDKO, Y. SHYDER, O. VARETSKA, O. ESHCHENKO, Y. HAYOVYCH, M. NIKOLKO, O. BOBROVSKYY, K. SHARAPKA, V. MARTSYNOVSKA, Y. KOBYSHCHA, Y. KRUGLOV, N. NIZOVA, I. KUZIN, A. SHCHERBINSKA, L. BOCHKOVA, O. NECHOSINA, Y. ZELINSKIY, O. ZHYHINAS, M. ZELENSKA, I. PYGOLENKO, T. SALIUK: Тип видання: Звіт Рубрика: Профілактика ВІЛ, Моніторинг та оцінка, національна звітність, Лікування ЛЖВС, Ґендерні питання, Зменшення стигми і дискримінації, Ризикована поведінка, Консультування та тестування, Фінанси та планування, Кадри, Політика і практика, координація, Коінфекція ВІЛ/ТБ, Догляд та підтримка для ЛЖВС