UK EN

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПУБЛІКАЦІЙ у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Monitoring the inclusion of VAW at the national level of the AIDS response and the Implementation of the UNAIDS agenda for women and girls

Цей посібник є інструментом для моніторингу включення взаємопов’язаних індикаторів стосовно ВІЛ і насильства над жінками до національної відповіді на епідемію та впровадження плану ЮНЕЙДС щодо жінок, дівчат ґендерної рівності та ВІЛ. Мета посібнику – збір та співставлення інформації щодо різних факторів, що відображають та характеризують національну відповідь на епідемію ВІЛ у розрізі включення факторів, що сприяють зв’язку між насильством над жінками, а також потреби жінок і дівчат в контексті епідемії. 
Посібник розділений на три частини, що вивчають три різні сфери, на які спрямований план ЮНЕЙДС щодо жінок і дівчат: 
Частина А: ВІЛ/СНІД та насильство над жінками: краще усвідомлення національної епідемії. 
Частина В: ВІЛ/СНІД та насильство над жінками: покращення програм і послуг. 
Частина C: Розширення прав жінок та лідерство в контексті епідемії.
Тип видання: Посібник Рубрика: Профілактика ВІЛ, Моніторинг та оцінка, національна звітність, Насильство, Лікування ЛЖВС, Ґендерні питання, Зменшення стигми і дискримінації, Ризикована поведінка, Консультування та тестування, Політика і практика, координація, Коінфекція ВІЛ/ТБ, Догляд та підтримка для ЛЖВС