UK EN

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ПУБЛІКАЦІЙ у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

Capacity assessment of National TB/HIV Council of Ukraine (July 2009 – June 2010)

Цей аналітичний звіт підготовлено USAID|Проектом розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні.
У звіті представлено оцінку спроможності Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні (далі – Рада) за період 01.07.2009 – 30.06.2011 років, підготовлену на підставі опитування членів Ради, членів спільнот недержавних організацій, представники яких входять до складу Ради, а також сформульовано пропозиції щодо можливих шляхів покращення її роботи Результати дослідження використано для підготовки плану заходів з розбудови спроможності Ради, який розроблено за участю зацікавлених сторін, та підготовки Заявки України до Глобального фонду на 10-й раунд за компонентом «СНІД».
Автори цього звіту спиралися на дані опитування і не керувалися власним баченням діяльності Ради, а тому думка авторів може не збігатися із наведеними результатами.
У звіті також здійснено аналіз нормативних актів та документів, що регламентують діяльність Ради, огляд передумов її створення та досвід роботи упродовж 2005-2010 років.
Інформація, наведена у звіті, буде корисною для членів Національної та регіональних рад, а також органів виконавчої влади, урядових та неурядових організацій, що працюють в Україні у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу.
Тип видання: Звіт Рубрика: Моніторинг та оцінка, національна звітність, Фінанси та планування, Кадри, Політика і практика, координація, Коінфекція ВІЛ/ТБ